یکی بود یکی نبود

یکی‌ بود، یکی‌ نبود، برنامه تلویزیونی مسعود اسدالهی است که هر هفته چهار شنبه‌ها و شنبه‌ها در ۳ نوبت از تلویزیون جهانی‌ ایران فردا پخش میشود. مسعود اسدالهی می‌گوید : در این برنامه من نگاهی‌ دارم به زندگی‌ ، سفر و خاطرات و به هر بهانه‌ا‌ی به دیروز‌ها میروم و از خاطرات گذشته ، هجرت و مسائل اجتماعی آن دوران میگویم و بر می‌گردم به امروز اینجا و آن طرف که ایران من است. ایرانی‌ که سی‌ سالی‌ است از آن دور‌ام ، از خانه و سرزمین ، دوست و فامیل و رفیق. و به امید فردایی که بی‌گمان فرا خواهد رسید….

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 24 دی

برنامه ۸۹ از ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` که هر شنبه و چهارشنبه از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. فرارسیدن سالی‌ دیگر که ما ایرانیان آن را در کنار نوروز خودمان جشن میگیریم، در واقع ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 17 دی

برنامه ۸۸ از ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` که هر شنبه و چهارشنبه از تلویزیون ایران فردا پخش میشود . به سالی‌ تازه رسیدیم سال ۲۰۱۵ میلادی که سال مهاجران همه دنیا هم هست ، ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 10 دی

برنامه ۸۷ از ` یکی‌ بود ، یکی‌ نبود ` که هر شنبه و چهارشنبه از تلویزیون ایران فردا پخش میشود . ما مهاجران یا خود تبعیدیان از خوش یا بد حادثه بار سفر به سرزمین‌هایی‌ ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 3 دی

برنامه ۸۶ ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` که هر شنبه و چهارشنبه از تلویزیون ایران فردا پخش میشود . به تصویر پینو کیو نگاه می‌کردم و دماغ بزرگی‌ که با دروغ‌های او هر روز بزرگتر ...

ببینید »

يکي بود يکي نبود چهارشنبه 26 آذر

برنامه ۸۵ از ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` که هر شنبه و چهارشنبه از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. چه قصه‌هایی‌ داریم از این روزگار غریب که مادر بزرگ‌های فردا برای نوادگانشان تعریف خواهند کرد. ...

ببینید »

يکی بود يکی نبود چهارشنبه 19 آذر

برنامه هشتاد و چهارم از ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` که هر شنبه و چهارشنبه از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. از کافه‌های زیر زمینی‌ امروز تهران میگویم تا حمله به زنان با تاکتیک‌های بعد ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 12 آذر

برنامه هشتاد و سوم ` یکی‌ بود، یکی‌ نبود ` که هر شنبه و چهارشنبه از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. نوشته‌ای را از گفت‌های انیشتین روی فیس‌بوک گذاشته بودم، ” وقتی‌ میبینی‌ رفیقی که سالها ...

ببینید »

يکی بود يکی نبود چهارشنبه 5 آذر

برنامه ۸۲ ` یکی‌ بود ، یکی‌ نبود ` که هر شنبه و چهارشنبه از تلویزیون ایران فردا پخش میشود . روانشاد دکتر غلام حسین ساعدی در یکی‌ از کتاب‌های ` الفبا ` که آن را ...

ببینید »