001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

یکی بود یکی نبود

یکی‌ بود، یکی‌ نبود، برنامه تلویزیونی مسعود اسدالهی است که هر هفته چهار شنبه‌ها و شنبه‌ها در ۳ نوبت از تلویزیون جهانی‌ ایران فردا پخش میشود. مسعود اسدالهی می‌گوید : در این برنامه من نگاهی‌ دارم به زندگی‌ ، سفر و خاطرات و به هر بهانه‌ا‌ی به دیروز‌ها میروم و از خاطرات گذشته ، هجرت و مسائل اجتماعی آن دوران میگویم و بر می‌گردم به امروز اینجا و آن طرف که ایران من است. ایرانی‌ که سی‌ سالی‌ است از آن دور‌ام ، از خانه و سرزمین ، دوست و فامیل و رفیق. و به امید فردایی که بی‌گمان فرا خواهد رسید….

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 29 مهر

این یکصد و شانزدهمین برنامه یکی بود یکی نبود است که هر چهارشنبه و شنبه ها از تلویزیون ایران فردا و فیس بوک مسعود اسداللهی پخش می شود. هموطنی مدتیست که برای من نامه می نویسد ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 22 مهر

این یکصد و پانزدهمین برنامه یکی بود یکی نبود است که هر چهارشنبه و شنبه ها از تلویزیون ایران فردا و فیس بوک مسعود اسداللهی پخش می شود. با تصاویری که از تلاش ملتمان می بینیم ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 15 مهر

این یکصد و چهاردهمین برنامه یکی بود یکی نبود است که هر چهارشنبه و شنبه هااز تلویزیون ایران فردا و فیس بوک مسعود اسداللهی پخش می شود. سفر پخته می کند مرد را!!؟ سعدی می فرماید ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 8 مهر

این صد و سیزدهمین برنامه “یکی بود یکی نبود” است که هر چهارشنبه و شنبه ها از تلویزیون ایران فردا و فیس بوک مسعود اسداللهی پخش می شود. در این برنامه به نوشته یکی از شما ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 1 مهر

این صد و دوازدهمین برنامه یکی بود یکی نبود است که هر چهارشنبه و شنبه ها از تلویزیون ایران فردا و فیس بوک مسعود اسداللهی پخش میشود. از پسرک پناهجویی که با لگد پراکنی خبرنگار مجاری ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 25 شهریور

این صد و یازدهمین برنامه یکی بود یکی نبود است که هر چهارشنبه و شنبه ها از تلویزیون ایران فردا و فیس بوک مسعود اسداللهی پخش می شود. محمدعلی جمالزاده نویسنده کتاب خلقیات ایرانیان آغاز کتابش ...

ببینید »