001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

یکی بود یکی نبود

یکی‌ بود، یکی‌ نبود، برنامه تلویزیونی مسعود اسدالهی است که هر هفته چهار شنبه‌ها و شنبه‌ها در ۳ نوبت از تلویزیون جهانی‌ ایران فردا پخش میشود. مسعود اسدالهی می‌گوید : در این برنامه من نگاهی‌ دارم به زندگی‌ ، سفر و خاطرات و به هر بهانه‌ا‌ی به دیروز‌ها میروم و از خاطرات گذشته ، هجرت و مسائل اجتماعی آن دوران میگویم و بر می‌گردم به امروز اینجا و آن طرف که ایران من است. ایرانی‌ که سی‌ سالی‌ است از آن دور‌ام ، از خانه و سرزمین ، دوست و فامیل و رفیق. و به امید فردایی که بی‌گمان فرا خواهد رسید….

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 4 شهریور

این صد و هشتمین برنامه یکی بود یکی نبود است که روزهای چهارشنبه و شنبه ها از تلویزیون ایران فردا و فیس بوک مسعود اسداللهی پخش می شود. از نامه یک تماشاگر برنامه حرف میزنم که ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 7 مرداد

این صد و چهارمین برنامه یکی‌ بود یکی‌ نبود است که چهارشنبه و شنبه‌ها از تلویزیون ایران فردا و فیس بوک مسعود اسدالهی پخش میشود، اما در این برنامه گزارشی میبینیم در ارتباط با هموطنان مقیم ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 31 تیر

ماجرای سریال سیاسی دیپلماتیک ۱+۵ بالاخره در پایان سری اول که سالها چانه زنی‌ و حدود سه سال مذاکره بود به پایان رسید و قطعنامه‌ای صادر شد که همهٔ ملت را درگیر کرده، از موافق و ...

ببینید »

یکی بود یکی نبود چهارشنبه 24 تیر

این صد و دومین برنامه یکی‌ بود یکی‌ نبود است که می توانید از طریق سایت ایران فردا و فیس بوک مسعود اسدالهی آنرا تماشا کنید…… یکی‌ بود یکی‌ نبود نگاهی‌ است به مهاجرت و عواقب ...

ببینید »