یکی بود یکی نبود چهارشنبه 3 مهر

در این برنامه نگاهی‌ دارم شادمانه به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی بویژه نسرین ستوده که دو سال پیش در کنار مسئول حقوق بشر اتحادیه اروپا در بروکسل همراه با دوستان دیگر در دفاع از حقوق بشر گردهمایی داشتیم و در قسمت خاطره‌های من می‌رویم به سال ۲۰۰۷ و جراحی قلبم که تجربه بزرگی‌ بود تا آنجا که مرگ را حس کردم و از آن به بعد نگاهم بیشتر به زندگی‌ به همین لحظه‌های کوچکی که هر روز ما غافل از زندگی‌ کردن از کنارشان می‌گذریم
این بیست و سومین برنامه “یکی‌ بود یکی‌ نبود” مسعود اسدالهی است که از طریق تلویزیون جهانی‌ ایران هر چهارشنبه و شنبه روزی سه بار پخش میشود
شما می توانید این برنامه را از طریق پلیر زیر بشنوید.