یکی بود یکی نبود چهارشنبه 27 شهریور برابر با 18 سپتامبر

در کنار حوادث هفته ایران و جهان و خودمان این بار نگاهی روی دوخبر یکی در گذشت یک دوبلر ، گوینده فیلم با سابقه که صدای ماندگاری داشته است و دیگر خبر تعطیل شدن کیهان لندن و خاطرات من از آن سالی که در ان روزنامه قسمت هایی از سریال طلاق را می ساختم و دکتر مصباح زاده موسس کیهان که شخصیتی بود انسانی که هیچ وقت نظیرش را ندیده ام و …

این برنامه چهار شنبه‌ها و شنبه ها، در ۳ نوبت پخش میشود