یکی بود یکی نبود چهارشنبه 20 شهریور برابر با 11 سپتامبر 2013

این بیست یکمین برنامهٔ تلویزیونی `یکی بود، یکی‌ نبود` است که از تلویزیون جهانی‌ ایران فردا پخش میشود. در این برنامه نگاهی‌ به کودکان و نوجوانان ایرانی‌ که طبق آمار داخل کشور، روز به روز بیشتر میشوند. و در مرور خاطرات داستان زندانی شدن من در فرودگاه لندن و چگونگی‌ رها شدنم را در لحظاتی برایتان تعریف می‌کنم. این برنامه چهار شنبه‌ها و شنبه ها، در ۳ نوبت پخش میشود

برای دیدن برنامه با اینترنت کم سرعت اینجا کلیک کنید