تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه 21 مهر

در این شماره از تفسیر خبر همراه با جمشید چالنگی نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای داخلی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با ایران. میهمانان برنامه آقای “ناصر محمدی” روزنامه نگار و آقای “سعید ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 17 مهر

همچون جمعه های پیشین تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقایان دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب) و دکتر محسن سازگارا (مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر) ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 16 مهر

در نیمه نخست امشب «تفسیر خبر» جمشید چالنگی میهمان شما عزیزان خواهد بود. در این بخش همراه شما مرور می کنیم «دور جدید آمریکا شناسی» در جمهوری فقیه را و نیز نگاهی خواهیم داشت بر کشفیات ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه 15 مهر

در این شماره از تفسیر خبر همراه با جمشید چالنگی نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای داخلی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با ایران. میهمانان برنامه آقای “فریار اسدیان” نویسنده و فعال سیاسی و ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 14 مهر

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر به تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها در عرصه داخلی جمهوری اسلامی می پردازیم و نگاهی خواهیم داشت به اعتراضات و مطالبات معلمان، روند رو به گسترش ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 13 مهر

همراه با جمشید چالنگی در این شماره از تفسیر خبر گفتگویی داریم با میهمانان برنامه آقای “منصور اسانلو” فعال کارگری و سندیکایی و خانم “مریم موذن زاده” فعال حقوق بشر و از سخنگویان آقای کاظمینی بروجردی ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 10 مهر

همچون جمعه های پیشین تفسیر خبر به میزبانی جمشید چالنگی و همراه با میهمانان برنامه آقایان دکتر علیرضا نوری زاده (مدیر مرکز پژوهش های ایران و اعراب) و دکتر محسن سازگارا (مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر) ...

ببینید »

تفسیر خبر پنجشنبه 9 مهر

در نیمه نخست برنامه پنجشنبه شب « تفسیر خبر» جمشید چالنگی میهمان شما عزیزان خواهد بود با بررسی اخبار ویژه ای از « جمهوری فقیه» از جمله اظهارات سردار نقدی فرمانده بسیج در اهمیت شعار «مرگ ...

ببینید »