تفسیر خبر سه شنبه 3 دی

۵ دی: ایران سوگوار است
در گفتگو با آقای بهمن صادقی نور (پسردایی پویا بختیاری) و آقایان حمید (شهروند / شیراز) و مهدی (شهروند / مازندران)
سه شنبه ۳ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

یوتیوب فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو