شاهنامه با گرد آفرید

شاهنامه با گردآفرید – سیاوش کشی

همراه با گردآفرید در قسمتی دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید با شما عزیزان خواهیم بود. این هفته با داستان سیاوش کشی همراه ما باشید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه ...

ببینید »

شاهنامه با گردآفرید – فتنه ی گرسیوز

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید. این هفته با داستان فتنه ی گرسیوز همراه ما باشید و این برنامه زیبا را با دیگران به اشتراک بگذارید.

ببینید »

شاهنامه با گردآفرید – سیاووشگرد

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید. این هفته با داستان سیاووشگرد همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

شاهنامه با گردآفرید – جور پدر

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید. این هفته با داستان جور پدر همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »