پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 8 آذر

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری نگاهی به زندگی اسطوره چپ انقلابی و دیکتاتور  کوبا فیدل کاسترو که به تازگی بدرود حیات گفت و به هفت هزار سالگان پیوست خواهیم ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 5 آذر

درابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری به مناسبت سفید پوش شدن تهران نگاهی خواهیم داشت به سخنان معاون محیط زیست ایران در ارتباط با آلودگی هوای تهران. در پی آن به ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 4 آذر

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری نگاهی خواهیم داشت  به زندگی عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور در سال های اول انقلاب که چندی پیش چشم از جهان فروبست ...

ببینید »