پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

خط امام | پشت پرده های ۱۳ آبان ۵۸

در این ویژه برنامه همراه با دکتر علی رضا نوری زاده نگاهی خواهیم داشت به زوایای پنهان و ناگفته های پشت پرده از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (برابر با ۴ نوامبر ۱۹۷۹) و اشغال سفارت امریکا توسط ...

ببینید »