پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 21 خرداد

با درود فراوان حضور شما یاران و همراهان همیشگی تلویزیون ایران فردا. امروز جمعه 21 خرداد ماه سال 1395 برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علی رضا نوریزاده آغاز میکنیم.  در ابتدای این شماره ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 14 خرداد

با درود فراوان حضور شما یاران و همراهان همیشگی تلویزیون ایران فردا. امروز جمعه 14 خرداد ماه سال 1395 مصادف است با سالروز مرگ روح الله خمینی بنیانگذار حکومت فقیهان در ایران. در همین ارتباط در ...

ببینید »