پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 1 دی

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری نگاهی خواهیم داشت به سوریه از زمان حکومت حافظ اسد تا کنون وبه بررسی روابط سیاسی آنها با کشورهای روسیه، ترکیه وایران خواهیم پرداخت ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 26 آذر

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری نگاهی خواهیم داشت به وقایع شهر حلب و رفتار غیر انسانی نیروهای سپاه پاسداران  و حزب الله با غیر نظامیان و زنان و کودکان ...

ببینید »