001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 25 دی

با درود فراوان حضور شما یاران و همراهان همیشگی تلویزیون ایران فردا. امروز جمعه 25 دی سال 1394 برابر با پانزدهم ژانویه سال 2016 میلادی پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری از دفتر ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 18 دی

با درود فراوان حضور شما یاران و همراهان همیشگی تلویزیون ایران فردا. امروز جمعه 18 دی سال 1394 برابر با هشتم ژانویه سال 2016 میلادی پنجره ای رو به خانه پدری را با شعری از دفتر ...

ببینید »