پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۷ دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل انتخاب حسین الله کرم به عنوان سفیر جدید ایران در یمن، مذاکرات نهایی اتمی در وین، تداوم ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۶ دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل یورش آخوندها به آموزش و پرورش و اعتراض سراسری معلمین، نمایش موشکی حمله به مراکز اتمی اسرائیل، ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 3 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 1 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای امیر حسین اعتمادی تحلیلگر سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به ...

ببینید »

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۹ آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، ابتدا اشاره ای به برگزاری مراسم یادبود زنده یاد محمد سفریان خواهیم داشت. سپس به بررسی و تحلیل فیلم جعلی منتشر ...

ببینید »