چهارسو

چهارسو شنبه 23 فروردین

همراه با روشنک بقچه ی فرهنگی و ادبی این هفته را می گشاییم و از شعر، داستان، نقاشی و رقص خواهیم گفت و در ادامه نیز گزارش هایی اختصاصی و خبرهایی تازه برای شما تدارک دیده ...

ببینید »

چهارسو شنبه 16 فروردین

همراه با روشنک در چهارسویی دیگر سفر به گوشه گوشه ی دنیای هنر و فرهنگ را آغاز می کنیم. در این شماره به تماشای قطعاتی از باله مشهور دریاچه قو خواهیم نشست، سپس از کوچ بهاری ...

ببینید »

چهارسو شنبه 2 فروردین

همراه با روشنک در نخستین برنامه چهارسو و سفری تازه به دنیای فرهنگ و هنر در سال جدید با شما خواهیم بود و شما را به دیدن بخش های نوروزی این هفته دعوت میکنیم. با ما ...

ببینید »

چهارسو شنبه 24 اسفند

همراه با روشنک در چهارسویی دیگر سفر به دنیای هنر و فرهنگ را آغاز می کنیم، ابتدای برنامه این هفته به بهانه هشتم مارس به زنان نویسنده ای اختصاص پیدا کرده که روزگارشان به نوعی با ...

ببینید »

چهارسو شنبه 17 اسفند

در چهارسوی این هفته ابتدا  یادی خواهیم کرد از چند عزیز سفر کرده و سپس سری میزنیم به انیمیشن های سینما از گذشته تا امروز و همچنین نگاهی کوتاه خواهیم داشت به اخبار فرهنگی ایران در ...

ببینید »

چهارسو شنبه 10 اسفند

همراه با روشنک در چهارسویی دیگر سفر به گوشه گوشه ی دنیای هنر و فرهنگ را آغاز می کنیم با ساعتی پر از قصه و شعر و داستان. در برنامه امروز از نقاشی، شعر، سینما و ...

ببینید »

چهارسو شنبه 3 اسفند

همراه با روشنک بقچه ی فرهنگی و ادبی این هفته را می گشاییم و در ابتدا سری می زنیم به آثار غزاله علیزاده داستان نویس معاصر و سپس نگاهی داریم به زندگی پریدخت شعر فارسی ، ...

ببینید »

چهارسو شنبه 26 بهمن

همراه با روشنک در چهارسویی تازه با شما خواهیم بود با خورجینی از شعر و فیلم و داستان. در این برنامه از عصر جدید چارلی چاپلین خواهیم گفت، از شعر عاشقانه سیلویا پلات، و حواشی جشنواره ...

ببینید »