زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه 7 اردیبهشت

شما را به دیدن مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ادامه مبحث “کمردرد” می پردازیم و روش های درمان آن را مورد بررسی قرار ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 31 فروردین

شما را به دیدن مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ادامه مبحث “کمردرد” می پردازیم. هدف این برنامه ارائه اطلاعات پزشکی در شاخه فیزیوتراپی ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 24 فروردین

شما را به دیدن مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به مبحث “کمردرد” می پردازیم. هدف این برنامه ارائه اطلاعات پزشکی در شاخه فیزیوتراپی با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 17 فروردین

شما را به دیدن اولین قسمت از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم . هدف این برنامه ارائه اطلاعات پزشکی در شاخه فیزیوتراپی با مضمونی متفاوت برای کمک به ...

ببینید »