توجیه مداحان در ماه محرم برای خودداری از خواندن  اشعار سیاسی 

با گسترش نارضایتیها و اعتراضات و مورد استقبال واقع شدن نوحه ها ی انتقادی اکنون حکومت در صدد برامده است که در این زمینه مداحان را در ماه محرم توجیه کند که از خواندن نوحه های انتقادی که حاوی طعنه و کنایه علیه حکومت است خود داری کنند . و همین نشانگر هراس حکومت در این زمینه است در همین زمینه جعفر اکبرزاده، از مداحان مشهد گفته در جلساتی که ما داشته‌ایم، مداحان توجیه می‌شوند که چیزی نگویند که موجی ایجاد شود. او درباره علت عدم انتقاد مداحان نسبت به دولت بر خلاف سال‌های گذشته گفت: مداحان سعی می‌کنند که در این زمینه صحبتی نکنند تا مانع سوءاستفاده دشمن از این فضا و ایجاد مشکل شوند. چرا که بالاخره عده‌ای هم در فضای مجازی از این موج استفاده می‌کنند. کانون مداحان انصافا در این زمینه خوب عمل کرده است.وی افزودمحدودیتی برای انتقاد کردن وجود ندارد اما مداحان سعی می‌کنند وارد این کار نشوند چرا که فضای معنوی جلسه به هم می‌خورد.
خامنه ای به شدت حساس است که حوزه های مذهبی به تصرف مخالفین در نیاید.