رییس قوه قضائیه و چالش های قضایی کشور

محسنی اژه‌ای رئیس قوه‌ی قضائیه روز چهارشنبه در دیدار و تجدید میٍثاق با روح‌الله خمینی در حرم وی، که با حضور مسئولان عالی دستگاه قضا صورت گرفت، ضمن تاکید بر مسئولیت‌های قانونی قوه قضائيه،ابراز امیدواری کرد که قوه‌ی قضائیه بتواند در سنگر قوه‌ قضائيه دست مفسدین و تطاول‌کنندگان به جان، مال، عرض و حقوق مردم و نظام اسلامی را کوتاه کند. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که بتواند در این جایگاه به استیفای حق مظلوم از ظالم و بسط و گسترش عدالت بپردازد.
محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش با اشاره به رویکرد روح‌الله خمینی در خصوص نظام اسلامی اظهار داشت آیت‌الله خمینی در خصوص مسائل دینی و اصل نظام اسلامی بسیار حساس بود و اگر کسی می‌خواست در مقابل نظام اسلامی بایستد و به نظام اسلامی لطمه وارد کند، وی هیچ گذشتی در قبال چنین افرادی نداشتند. محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش خمینی را نسبت به مردم بسیار رئوف و مهربان توصیف کرد و اظهار داشت وی کوچکترین ظلمی را به آحادی از افراد جامعه تحمل نمی‌کرد. اژه‌ای همچنین تصریح کرد که خمینی نسبت به حقوق و کرامت و حریم خصوصی افراد جامعه بسیار حساس بود و خطاب به همه مسئولین در این خصوص تاکید زیادی داشت.
این را همه می‌‌دانند. با پیروزی انقلاب اسلامی و به محض استقرار جمهوری اسلامی که بر پایه‌ی نظرات مخالفت و ناهمسان شکل گرفته بود، روح‌الله خمینی قلع و قمع مخالفان را به سرعت آغاز کرد و ابتدا با خارج کردن آنها از صحنه‌ی سیاست و بعد با برخورد قهری با آنها، به صراحت و کاملا عملی نشان داد که هیچ گذشتی در قبال مخالفان جمهوری اسلامی ندارد.