تداوم تجمع اعتراضاتی معلمان

در ادامه تجمعات اعتراضی معلمان طی ماه‌های گذشته، صبح روز پنج‌شنبه، ، در بیش از هفتادشهر تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند.بر اساس گزارش‌های منتشر شده معلمان در تهران درمقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و شعارهایی از جمله معلم زندانی آزاد باید گردد سر دادند.
این تجمعات در اعتراض به تصویب ناقص لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس و عدم اجرای آن توسط دولت، بی توجهی به لایحه همسان‌سازی بازنشستگان و با درخواست آزادی معلمان در بند صورت گرفته است‌.
ماموران امنیتی و انتظامی در اصفهان تعدادی از معلمان معترض را در جریان این تجمع بازداشت کرده‌اند.
همچنین همزمان با برگزاری چهارمین تجمعات سراسری معلمان ایران، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان با صدور بیانیه ای هشدار داد که بی توجهی مقامات به مطالبات معلمان باعث گسترده تر شدن اعتراض های معلمان و دانش آموزان می شود.
برای چهارمین بار متوالی در دو ماه گذشته معلمان ایران در شهرهای مختلف کشور تجمعات سراسری برگزار کردند و با طرح دوبارۀ مطالبات خود خواستار آزادی همۀ معلمان زندانی شدند. بر اساس گزارش ها ماموران امنیتی با حمله به تجمع امروز معلمان در شهر شیراز شماری از آنان را دستگیر کردند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان با صدور بیانیه ای هشدار داد که بی توجهی مقامات به مطالبات معلمان باعث گسترده تر شدن اعتراض های معلمان و دانش آموزان می شود. در پی برگزاری تجمعات صنفی معلمان در هفته های گذشته صدها نفر از معلمان کشور توسط نهادهای امنیتی رژیم ایران احضار یا زندانی شده اند.
جمهوری اسلامی به خاطر فساد و ناکارامدی و نداشتن بودجه عملا نتوانسته به خواسته معلمان پاسخ دهد و تظاهرات انها همچنان ادامه خواهد داشت .