ادعای اغراق آمیز سازمان برنامه و بودجه

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، روز سه شنبه اعلام کرد بودجه سال آینده کشور بدون کسری بودجه بسته شده است.
وی گفت این بودجه بر اساس تمرکززدایی است و با این سیاست، اختیارات استانداران رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. این در حالیست که اکثر کارشناسان این سخنان را اغراق امیز و پنهان کردن واقعیتها میدانند چون کسری بودجه عبارت است از هزینه‌هایی که در آمدی برای آن وجود ندارد و به عبارت دیگر هزینه‌هایی که دولت برایش پول ندارد.
و چون اقتصاد ایران به نفت وابسته است و با توجه به تحریم‌ها، درآمد نفتی جمهوری اسلامی کم شده است. و احتمالا بیش از پنجاه در درآمد‌های نفتی محقق نخواهد شد و موقعی میتواند چنین ادعایی را عملی کند که هزینه های نهادها و شرکتهای دولتی و نهادهای مذهبی و اقتصادی و بودجه دفاعی متعلق به رهبری را کاهش دهد که نه تنها هزینه هایش کاهش نیافته است که افزایش نیز یافته است حال در چگونه می‌توان کسری بودجه را جبران کرد. برای این کار دولت میتواند یا اوراق قرضه بفروشد و یاانکه دولت اموال دولتی را به فروش برساند و یا انکه به انتشار پول دست بزند که نتیجه آن تورم شدید اقتصادی است. اکنون دولت رییسی مدعی است که نه پول چاپ میکند و نه کسری بودجه خواهد داشت . این در حالیست که امکان از استفاده از تبادلات خارجی محدود شده است به طوریکه عدم استفاده از ظرفیت های گردشگری، عدم تصویب لوایح مرتبط با پولشویی، هزینه‌های نظامی گسترده و تنش سیاسی بر سر مساله هسته‌ای، مسایل کاملا مشخصی است که باعث از بین بردن پتانسیل های اقتصادی کشور د رتبادلات خارجی شده و رییس اتاق بازرگانی، گفته که در تجارت آزاد، حتی از طالبان هم عقب‌تریم. چون افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی است وایران هنوز فاقد چنین وضعیتی است . کارشناسان معتقدند دولت رییسی سعی کرده برای کسری بودجه از بانکهای کشور استقراض کند که این بحران بیشتری را به کشور ارمغان خواهد اورد . در ماه گذشته دولت رییسی بالاترین نرخ تورم جمهوری اسلامی را تجربه کرد.