برگزاری مجدد نماز جمعه در تهران

نماز جمعه بعد ازبیست ماه وقفه آغز به کار کرد و محمدجواد حاج علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران اولین نماز جمعه تهران بود وی ممنوعیت و توقف نماز جمعه در کشور را از بزرگ‌ترین خسارت‌های کرونا در کشور دانست. وی گفت نهادهای دینی به نفع سلامت عمومی مردم، سابقه‌ی خوبی از خود به جا گذاشتند. وی گفت حدود ۷۰۰ نماز جمعه در کشور برگزار شده است،و با وجود این برگزاری‌ها، تذکری درباره‌ی عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی به نمازگزاران داده نشده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند این نماز جمعه همچنان میتواند برای گسترش ویروس خطرناک باشد. ولی حکومت بخاطر بحران تبلیغاتی که با ان مواجه است در تلاش هست که با هر صورت نماز جمعه را به کار بیندازد و لی به هر حال ویروس کورونا بحرانی در مبانی فکر مذهبی و مدل تبلیغاتی نهادهای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است که به راحتی قابل حل نیست .
در برخی از شهرها یی که نماز جمعه برقرار شده نمازگزاران تظاهرات تبلیغاتی علیه برنامه واکسیناسیون نیز انجام دادند.