درگیری بی سابقه در معارفه استاندار آذربایجان شرقی

روز شنبه مراسم معارفه عابدین خرم، استاندار جدید آذربایجان شرقی، که از فرماندهان سپاه پاسداران در همان استان است و احمد وحیدی، وزیر کشور ایران نیز در این مراسم حضور داشت. پس از انکه سرهنگ علیزاده که خود مقام ریاست کار گزینی در سپاه عاشورا داشته و برادرش نیز از مسئولین حفاظتی میباشد به گوشش سیلی زده شد به تنش کشیده شد . در فیلم مراسم مراسم برای دقایقی به تنش کشیده شده و برخی از حاضران در مخالفت و یا موافقت با استاندار جدید شعار می‌دهند.
استاندار جدید آذربایجان شرقی، بعد از جلسه معارفه و در توضیح سیلی خوردن از علیزاده گفت در خدمتگزاری راسخ‌تر خواهم شد . او مدعی شد که ضارب را نمیشناسد که بعدا معلوم شد دروغ بوده است . اکنون مشخص شده که با فوت پدر علیزاده که مجروح شیمیایی بوده و استاندار علیرغم موافقت بنیاد شهید اجازه دادن لقب شهید به وی را نداده و در عین حال وی جلو ترفیع درجه سرهنگ علیزاده به مقام سر تیپی را هم نداده است . و این مهمترین عامل حمله به استاندار از سوی ضارب بوده است .سپاه عاشورا که علیزاده رییس کار گزینیش بوده رفتار سیلی‌زننده را سخیف و دون شأن توصیف کرده است . استاندار جدید آذربایجان شرقی از جمله نیروهای سپاه پاسداران بوده که در سوریه توسط داعش اسیر شد ولی با میانجی گری ترکیه آزاد شد. این موضوع بحث حضور نظامیان در دولت رییسی را بار دیگر برجسته کرد .
برخی کاربران فضای مجازی از سیلی خوردن استاندار که فردی نظامی بوئده ابراز مسرت کردند برخی نیز این اقدام را مایه آبرو ریزی دولت رییسی دانسته اند.