قطر و موقعییت ایران در ارتباط با کشورهای خلیج فارس

محمدعبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر در سخنانی از بازگشت ایران به برجام ونیز بهبود روابط ایران با عربستان سعودی و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس استقبال کرد . وی گفت به نفع ماست که توافق هسته‌ای با ایران به حالت قبل بازگردد تا از رقابت هسته‌ای در منطقه جلوگیری شود. وی افزود ما از مذاکرات سازنده بین ایران و عربستان حمایت می‌کنیم. ما با ایران به عنوان یک کشور همسایه برخورد می‌کنیم و ایران بازیگر اصلی منطقه است. وی گفت کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس باید به دور از هرگونه دخالت در امور داخلی ایران با این کشور ارتباط برقرار کنند.
بنظر میرسد که قطر قصد دارد که در فضای جدید دولت بایدن نقش اصلی را در تحرکات دیپلماتیک ایفا کند و بعد از افغانستان در مورد روابط ایران این نقش را نیز ایفا کند هر چند عربستان تمایل ندارد چنین جایگاهی را به قطر بدهد .