ابراهیم رئیسی و طرحهای محدود سازی فضای مجازی

در حالی که احتمال اجرای طرح صیانت و اعمال محدودیت‌های اجباری بیشتر در فضای مجازی، در کنار نگرانی‌هایی که در خصوص توسعه شبکه ملی اینترنت و محدودیت استفاده از اینترنت بین‌المللی همچنان نگرانی‌های مردم در خصوص فضای مجازی را تشدید می‌کند، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران، روز سه‌شنبه در جلسه شورای عالی فضای مجازی، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت فناوری‌های دیجیتال و فضای مجازی برای رشد و توسعه‌ی کشور، تاکید کرد کرد با سیاستگذاری صحیح و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان زمینه آشنایی و استفاده مناسب مردم از ظرفیت‌های فضای مجازی را فراهم کرد. وی همچنین خاطرنشان کرد با این تمهیدات می‌توان حتی از آسیب‌های اجتماعی نیز پیشگیری کرد.
ابراهیم رئیسی همچنین در این جلسه، که اولین جلسه‌ی شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم بود، با اشاره به تاثیر فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی مردم، خاطرنشان کرد لازمه استفاده مناسب از ظرفیت فضای مجازی، شناخت و آشنایی کامل با الزامات آن است. وی افزود با نگاه درست و دقیق به فضای مجازی می‌توان تحولی اساسی در کشور ایجاد کرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد اقدامات انجام شده هنوز با الزامات ابلاغی و اهداف تشکیل شورای عالی فضای مجازی فاصله زیادی دارد. وی همچنین یادآور شد که دولت وی تلاش خواهد کرد تا با استفاده از دیدگاه‌ کارشناسان و صاحب‌نظران فعال در این حوزه، بتواند این فناوری را به درستی و در مسیر رفاه مردم و پیشرفت کشور به کار گیرد. وی تاکید کرد باید در این مسیر مردم را قانع کرد.
ابراهیم رئیسی همچنین به ظرفیت بالای حوزه دیجیتال و فضای مجازی برای تحول اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت با خودباوری جوانان کشور می‌توان قدرت سایبری ایران را افزایش داد و از آن به نفع مردم استفاده کرد.
تاکید ابراهیم رئیسی در خصوص استفاده از ظرفیت فضای دیجیتال برای توسعه اقتصادی کشور و تحول اقتصادی در کشور در حالی عنوان می‌شود که اصرار و برنامه‌ریزی دولت ابراهیم رئیسی برای محدود کردن فضای مجازی، و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام که فضای اصلی برای کسب درآمد در حوزه کسب و کار مجازی هستند و اساسا تحول اقتصادی در فضای مجازی به واسطه‌ی‌ توسعه اينستاگرام صورت گرفته است، مدام از طرف دولت ابراهیم رئیسی به تعظیلی، محدود شدن و کاهش بهره‌برداری تهدید می‌شود. ضمن اینکه دولت ابراهیم رئیس همواره بر توسعه شبکه ملی اینترنت تاکید دارد، که خود یکی از عوامل محدود کننده استفاده از فضای مجازی بین‌المللی برای توسعه کسب و کارهاست.
ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت توسعه آموزش مجازی، مقرر شده است که تسهیلات ارزان قیمت بانکی به منظور تأمین تجهیزات برای دانش‌آموزان کمتر برخوردار در اختیار این افراد قرار گیرد.
این اظهارات در حالی عنوان می شود که با گسترش واکسیناسیون، دولت ابراهیم رئیسی بارها تاکید کرده است که به زودی آموزش مجازی جای خود را به آموزش حضوری خواهد داد. در چنین شرایطی که آموزش مجازی در ای سطح گسترده اجرا نخواهد شد، به گفته‌ی بسیاری از ناظران ادامه برنامه ریزی برای توسعه‌آموزش مجازی، چه هدفی جز سود بیشتر و بهره‌برداری بیشتر از امکانات ضعیف مالی مردم می‌تواند داشته باشد.