آمادگی حزب مخالف تونس برای انجام انتخابات بدنبال برکناری نخست وزیر و تعلیق مجلس

بدنبال برکناری دولت و تعلیق پارلمان تونس توسط رییس جمهور اکنون حزب النهضه تونس برهبری راشد الغنوشی که این اقدام را کودتا خوانده است در بیانیه‌ای از آمادگی خود برای ارائه امتیازاتی با هدف بازگشت به مسیر دموکراسی و برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام کرد.
، عضو دفتر اجرایی جنبش النهضه تونس در سخنانی گفت که جنبش متبوعش آماده ارائه امتیازات ضروری برای بازگشت به مسیر دموکراسی و عادی سازی اوضاع در تونس است.
وی همچنین سه خواسته اصلی جنبش النهضه تونس را اعلام کرد که به گفته وی گامی اساسی در حل بحران فعلی است.
وی لغو تعلیق فعالیت پارلمان اولین درخواست این جنبش از رئیس جمهور تونس است.وی تشکیل دولت جدیدی که توسط پارلمان تایید شود را به عنوان دومین خواسته حزبش مطرح و اعلام کرد که جنبش النهضه در دولت جدید مشارکت نخواهد داشت.
وی گفت تقاضای سوم این است که النهضه از هرگونه گفتگوی سیاسی فراگیر که به حل اختلاف و فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام در دوره کوتاهی منجر شود استقبال می‌کند و در قبال هرگفتگوی ملی انعطاف پذیر است.