وزیر ارتباطات و تبعات طرح محدود سازی مجلس

محمدجواد جهرمی وزیر ارتباطات در مطلبی در مخالفت با طرح مجلس تاکید کرده که اجرای این طرح احتمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و اعمال فیلتر را به شدت افزایش می‌دهد.
وی گفته است آخرین پیش نویس منتشرشده، نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد.
جهرمی با اشاره به اینکه در حوزه فضای مجازی، اختیارات دولت و شخص رییس جمهور به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رییس جمهور هم نیست، و حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم وجود ندارد، تاکید کرده است تصویب این پیش‌نویس، موجب بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها و پیام‌رسانهای بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند، تاکید کرده است این طرح حمایت موثری از کسب و کارها ندارد.
جهرمی در عین حال با بیان این موضوع که در کوتاه مدت چند ماهه، امکان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد، تاکید کرده است مکانیزم پیش بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف‌شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است.
وزیر ارتباطات همچنین خاطرنشان کرده است که این طرح موجب افزایش هزینه اینترنت هم خواهد شد و در همان حال موجب افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای خواهد شد.
وزیرارتباطات دولت روحانی با تسهیل بخشیدن به سرعت اینترنت
روندی را ایجاد کرده است که تلاش خامنه ای برای محدود سازی اینتر نت را با مشکل روبرو ست، اکنون زندگی مردم با این اپلیکیشنها گره خورده است و هدف ایجاد اختلال در این روند است چون هدف حکومت محدود سازی این روند است چون رشد اگاهیهای سیاسی برای حکومت روحانیون بسیار نگران کننده است . علیرغم فیلتر کردن برخی از اپلیکشنها مردم با فیلتر شکن از انها استفاده میکنند . ولی بهر حال اقدام حکومت در این زمینه با مخالفت مردم و امکانات جدید تکنولوژیکی عملا کار بیهوده و پر هزینه ای را پیشه خود ساخته است