اقدام فیس بوک در بستن حسابهای جعلی متعلق به سازمان مجاهدین خلق

به گزارش رویترز شبکه اجتماعی فیس بوک صدها حساب کاربری در ارتباط با گروه مجاهدین خلق در آلبانی را حذف کرد اعضای این گروه با استفاده از حساب های کاربری، تصاویر و پروفایل جعلی به انتشار پست‌های انتقادی از حکومت ایران می‌پرداختند.این گروه خواهان سرنگونی حکومت ایران است. بر اساس این گزارش، شرکت فیس بوک تشخیص داد که حساب‌ها از یک مکان واحد در آلبانی توسط گروهی از افراد که به نمایندگی از مجاهدین خلق کار می‌کنند، اداره می‌شود.
فیس بوک اعلام کرد که شبکه حساب‌های جعلی مجاهدین از سال 2017و در اواخر سال 2020فعال بودند که در کل بیش از سیصد حساب، صفحه و گروه از آنها در فیس بوک و اینستاگرام حذف شدند.
در برخی موارد، در این حساب‌های جعلی از عکس افراد مشهور ایرانی یا مخالفان متوفی استفاده میشد