توافق در آخرین دورمذاکرات آژانس بین المللی اتمی و ایران، عبورموقت از بحران هسته ای

بالاخره بعد از یک روز مذاکره فشرده میان رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقامات ایرانی و صالحی رییس سازمان انرژی اتمی دو طرف به توافقی موقت و سه ماهه دست یافتند و از بحرانی که تحت عنوان تعلیق غنی سازی میتوانست بحران جدیدی دروابط میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی شکل بگیرد رهایی یافتند. در بیانیه‌ای مشترک دو طرف اعلام کردند که ایران اجرای اقدامات داوطلبانه را از روز سه شنبه متوقف می کند و دسترسی آژانس به برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی هم برای حداقل سه ماه متوقف شد. گروسی در مورد این توافق به خبرنگاران گفت ما به درک فنی دو جانبه‌ای رسیدیم که آژانس قادر خواهد بود به فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت خود برای یک دوره سه ماهه ادامه دهد و این شرایط را پس از 23 تثبیت می‌کند وی افزود
ترتیبات تحت بازبینی مستمر قرار خوهد داشت می‌تواند زودتر تعلیق شود یا آنکه تمدید شود. گروسی افزود ،پروتکل الحاقی پس از 23 فوریه اجرا نخواهد شد و دسترسی کمتری پس از این تاریخ وجود خواهد داشت اما ترتیبات با ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهدتا میزان ضروری برای نظارت را حفظ کند.گروسی گفت راستی آزمایی کار می‌کند و این شرایط کنونی را نجات می‌دهد .وی گفت کاهشی در تعداد بازرسان و برخی انواع بازرسی‌های سرزده نخواهد بود اما نه به اندازه‌ای که تحت پروتکل الحاقی بوده است.وی افزود ایران به اجرای توافقنامه پادمان جامع ادامه خواهد داد. همچنین ایران به مدت سه ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف سه ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.
در حقیقت جمهوری اسلامی برخلاف تهدیدات قبلی از پروتکل الحاقی خارج نشد و با اجازه دادن به دسترسیهای ضروری فعلا سعی کرد که موقعییت جریان هسته ای را در وضعییتی قرار دهد که امکان مذاکرات
با امریکا و اروپا از بین نرود . جمهوری اسلامی میداند که ادامه تحریمها اقتصاد کشور را میتواند به سمت فروپاشی ببرد .