مرگ بهنام محجوبی دربیمارستان، پرونده قتلی از زندانیان سیاسی دیگر بر دامان قوه قضاییه

بهنام محجوبی که از دراویش گنابادی میباشد بالاخره بعد از مدتی که در بیمارستان لقمان بستری بوددر گذشت وی بخاطر مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان اورده شده بود وبدین ترتیب پرونده قتل دیگری از زندانیان سیاسی را در زندان برای قوه قضاییه رقم زد. پس از تایید مرگ بهنام محجوبی در بیمارستان از سوی نزدیکان این زندانی سیاسی،‌ اداره کل زندان‌های تهران هم با صدور اطلاعیه‌ای مرگ او را تایید کرد. مقامات قضایی مدعیند که بهنام محجوبی دچار مسمومیت از طریق مصرف خودسرانه دارو شده بود و چند بسته حاوی مواد سیاه‌رنگ پودری در معده وی وجود داشت. همچنین وعده داده شده که دلیل دقیق مرگ این زندانی سیاسی پس از بررسی توسط پزشکی قانونی اعلام شود.
بهنام محجوبی،‌ درویش گنابادی زندانی روز شنبه هفته قبل در پی آن چه مسمومیت دارویی اعلام شد از زندان اوین به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد و یک روز بعد به خانواده‌اش اعلام کردند که آقای محجوبی به کما رفته است.صالحه حسینی همسر بهنام محجوبی نیز در یک پیام ویدئویی با انتقاد از تناقض در گفته‌های مسئولان توضیح داده بود که روز اول به خانواده گفته شده بود بهنام فوت کرده اما بعد گفتند که او زیر دستگاه زنده است. اطلاعات جزیی پرونده نشان میدهد که قوه قضاییه چه عامدانه و چه غیر مسئولانه مسبب مرگ وی است. مادر و همسرش را نیز در بیمارستان چند روز معطل نگه داشتند تا بتواند با وی در حال کما ملاقات کنند . بهنام محجوبی از جمله دراویش گنابادی است که با اتهام اجتماع و تبانی در حوادث گلستان هفتم در سال 96 در اعتراضات در مقابل خانه رهبر مذهبیشان دستگیر شده بود ,به دو سال زندان محکوم شده بود باوجود وخامت حالش در این مدت نتوانسته به قید وثیقه از زندان آزاد شود.