دولت و چالشهای اقتصادی

حسن روحانی رئيس جمهور درسخنانی با اشاره به اهمیت موضوع معیشت مردم، با بیان این موضوع که سه سال است کشور ایران درگیر یک جنگ بزرگ اقتصادی است، اظهار داشت مردم با ایستادگی و مقاومت خود توانستند از پیچ و خم‌های بسیار پیچیده و سخت در این زمینه عبور کنند. وی تاکید کرد لایحه بودجه تهیه شده توسط دولت و بررسی انجام‌شده توسط مجلس شورای اسلامی در زمینه بودجه سال آینده یکی از مسائل مهم در زمینه معیشت سال آینده مردم است. روحانی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته توسط دولت و کمیسیون تلفیق برای کاهش اختلاف نظرها در خصوص لایجه‌ی بودجه، اظهار داشت تلاش بر این است که وابستگی بودجه از درآمدهای نفتی برای همیشه قطع شود.
جمهوری اسلامی سال‌هاست که ادعای قطع کامل وابستگی از درامد تفتی را مطرح می‌کند، اما طی این سال‌ها نه تنها این وابستگی کاهش نیافته است، بلکه مدام و با فریه‌تر شدن دولت و‌ نیاز مستمر به منابع بیشتر، افزایش هم یافته است.
به گفته‌ی بسیاری از تحلیل‌گران، راهکار جمهوری اسلامی برای کاهش وابستگی به نفت، با توجه به شرایط خاص جفرافیایی کشور، این است که منبع اصلی درامدی خود را ترانزیت، و‌گردشگری قرار دهد، که به علت شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران، امکان برنامه‌ریزی متمرکز در این خصوص برای جمهوری اسلامی ضعیف است. برعکس جمهوری اسلامی تلاش خود را در حوزه صنعت نفت و‌ صادرات محصولات کشاورزی قرار داده، که هم به علت تحریم‌های مستمر و‌رابطه ضعیف تجاری با جهان امکان ان برای جمهوری اسلامی فراهم‌نیست، و‌ هم‌انکه مثلا در صادرات محصولات کشاورزی، بیشتر نابودکننده‌ی منابع کشور است تا توسعه‌دهنده‌ی کشور