قطر و دیپلماسی میانجیگری میان ایران و ترکیه با عربستان سعودی

به گزارش رویترز ، مطلق القحطانی معاون وزیر خارجه قطر در نشستی با عنوان سیاست و تجربه دولت قطر در میانجیگری و حل اختلافات اعلام کرد کشورش آمادگی میانجی گری میان عربستان و ترکیه و ایران را دارد.وی افزود حل وفصل اختلافات میان ریاض، تهران و آنکارا به نفع منطقه است. نماینده ویژه وزیر خارجه قطر در مبارزه با تروریسم و میانجیگری در حل اختلافات یادآور شد میانجی گری میان این کشور‌ها مشروط به اصل توافق به عنوان پایه اساسی در روابط بین المللی است.
القحطانی تاکید کرد اگر نقش میانجیگری دوحه از سوی دو کشور پذیرفته شود، ما برای اینکار اقدام خواهیم کرد. او روابط حسنه میان کشور‌های منطقه بویژه کشور‌های مهم و محوری از جمله ایران و عربستان را به منفعت همگان دانست بنظر میرسد با روی کار امدن . بایدن کشورهای منطقه بدنبال نظم منطقه جدیدی میگردند و احتمال بهبود روابط عربستان سعودی و ایران افزایش یافته است .