طرح تصویب اقدام راهبردی برای لغو تحریمها در مجلس

نمایندگان مجلس با 233 رای موافق دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به تصویب رساندند.بر مبنای این طرح که بیشتر بنظر میرسد ایزار چانه زنی برای مذاکرات باز گشت برجام به امریکا باشد دولت موظف است بلافاصله پس از تصویب قانون، سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای بیست درصد را تولید و در داخل کشور ذخیره کند و نیازمندی‌های صلح آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تاخیر تامین کند.
همچنین در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح عنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور، به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور و مصرف معین حجم مذکور اورانیوم غنی سازی شده، اقدام کند.
همچنین سازمان انرژی اتمی مکلف است عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را با درجه غنای موردنیاز، با حداقل هزار دستگاه ماشین 2IRاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های 6-IR را با حداقل 164 ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یکسال به هزار دستگاه ماشین توسعه بدهد.
همچنین دولت موظف شده ظرف دو ماه ، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.همچنین چنانچه تا آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و و میزان خرید نفت آن‌ها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.
واقعییت این است که تصمیم گیری در این حوزه اصولا در حوزه مجلس شورا نیست و اختیار ان در حوزه شورای عالی امنیت ملی است. و نمایندگان مجلس اصولا به تبعات این مصوبه اطلاعی ندارند زیر انجام انها خروج از برجام است و خسارتهای بی شماری به کشور وارد میاورد و پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع خواهد داد. و تبعات حقوقی سنگینی برای کشور خواهد داشت . هر چند بنظر میرسد این اقدامی برای مذاکرات اتی امریکا و دولت بایدن برای بازگشت به برجام میتواند باشد