روحانی و اهمیت شرایط راههای ترانزیتی ایران

حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران روز پنج شنبه در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های آزادراهی و فرودگاهی کشور، با اشاره به اینکه تا پایان دولت ۹ پروژه بزرگ در زمینه راه و حمل و نقل افتتاح خواهد شد، صنعت گردشگری و حمل و نقل را صنعتی بسیار مهم برای کشور ارزیابی کرد و با بیان این موضوع که کرونا دیر یا زود خاتمه خواهد یافت، گفت صنعت و حمل و نقل از مهم‌ترین عوامل توسعه و از جمله عوامل مهم برای ارتباط با جهان است.
روحانی با اشاره به جایگاه مهم ژئوپلیتیک ایران، این منطقه را برای حمل و نقل بسیار مهم ارزیابی کرد و مساله‌ی حمل و نقل را از جمله مسائل بسیار مهم در روابط خارجی ارزیابی کرد.
رئیس جمهور دشمنی امریکایی‌ها با ایران در مساله‌ی حمل و نقل را مورد تاکید قرار داد و عدم عبور راه‌های اصلی ترانزیتی از ایران را یکی از توطئه‌های امریکایی‌ها دانست و گفت امریکایی‌ها تاش زیادی کرده‌اند که راه‌های اصلی ترانزیتی منطقه از ایران عبور نکند. وی در عین حال خاطرنشان کرد تلاش‌های آنها زیاد هم موفقیت‌آمیز نبوده است. حسن روحانی همچنین به پرواز روزانه ۱۴۰۰ پرواز از آسمان ایران اشاره کرد و جایگاه ایران برای خطوط هوایی، ریلی و جاده‌ای را بسیار ارزشمند توصیف کرد.
وی در ادامه به موفقیت‌های دولت به انعقاد قراردادهای مهم در حوزه‌ی هوایی پس از توافق هسته‌ای اشاره کرد و با اشاره به اینکه در همان ماه‌های اولیه ۱۶ هواپیما وارد کشور شده است، اظهار داشت اگر دشمنی‌های دولت خبیث امریکا نبود تا به حال ده‌ها فروند هواپیما وارد ناوگان هوایی شده و ناوگان هوایی کاملا نوسازی شده بود.
اظهارات حسن روحانی در خصوص ممانعت امریکا از تبدیل ایران به یکی از راه‌های اصلی ترانزیتی در منطقه در حالی عنوان می شود که امریکا در این خصوص نقش کمی دارند و تبدیل نشدن ایران به یکی از راه‌های اصلی ترانزیتی نه به واسطه‌ی دشمنی و مخالفت امریکا بلکه از یک سو به خاطر ارزش‌های مورد تاکید جمهوری اسلامی است که از تبدیل فرودگاه‌های ایران به یک مسیر اصلی ترانزیتی جلوگیری کرده است و از سوی دیگر به خاطر دشمنی‌هایی است که در داخل کشور وجود داشته و از تبدیل فرودگاه بین‌المللی به یک کریدور کلیدی ترانزیتی جلوگیری کرده و در عمل این نقش را به قطر واگذار کرده است.
در عین حال اظهارات حسن روحانی در خصوص پرواز ۱۴۰۰ پرواز از آسمان ایران، در حالی عنوان می‌شود که پس از شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری خود در سال گذشته، اسمان ایران به یکی از ناامن‌ترین آسمان‌های جهان و نیز منطقه تبدیل شده است و بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی به علت ناامن بودن آسمان ایران، از خطوط هوایی خود خواسته‌اند که از پرواز بر فراز آسمان ایران خودداری کنند.