ابراز نگرانی سازمان بهداشت جهانی در مورد موج جدید کرونا در اروپا

با افزایش موارد ابتلا به کرونا در فرانسه ،آلمان و انگلیس و سایر کشورهای اروپایی، هانس کلوژ مدیر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در اروپا گفت: زمان آن رسیده است که اقدامات کنترلی را افزایش دهیم زیرا افزایش موارد ابتلا در این قاره بسیار نگران کننده است.وی افزود در عین حال سلامت روانی مردم ، خطر خشونت خانگی و مساله آموزش کودکان هم باید در کنار اقدامات محدودیت کننده مورد توجه قرار گیرد.بنابراین گزارش، از آخر هفته در لندن و لیورپول با محدودیت های شدید در گردهمایی ها مواجه می شوند.
در فرانسه نیز ، پلیس در حال بررسی شکایت قربانیان کوید ۱۹ مبنی بر کند بودن اقدامات دولت است.در حال حاضر پاریس از ساعت ۹ شب تا ۶ صبح تعطیل است و این محدودیت تا ۶ هفته ادامه خواهد داشت.
در اسپانیا هم بارها و رستوران ها در ۱۵ روز آینده در سراسر منطقه شمال شرقی کاتالونیا بسته می شوند.دربرخی مناطق موارد ابتلای روزانه به سطحی رسیده که از ابتدای شیوع همه گیر مشاهده نشده است