حزب کارگزان و و دلایل پایین بودن مشارکت در انتخابات مجلس

بدنبال عدم مشارکت کم سابقه مردم در انتخابات و شکست کامل لیست کارگزاران در انتخابات تهران کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران درگفتگویی مدعی شد یکی از دلایل عدم مشارکت مردم در انتخابات این است رسانه‌ها و بسیاری از تریبون‌ها، شرکت در انتخابات را مساوی با تأیید همه اتفاقات کشور و تأیید روند دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کنند چراکه همین موضوع به مردم القا می‌کند اگر در انتخابات شرکت نکنیم، نارضایتی خودمان را از دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی نشان داده‌ایم.
وی افزود مردم از دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی ووضعیت اقتصادی ناراضی‌اند، احساس آرامش ندارند و همچنین رقابت فعالی بین نیروهای سیاسی وجود ندارد که مردم را ‌پای صندوق‌ها بکشاند. ودر این انتخابات، نیروهای فعالی که جامعه را تشویق می‌کردند، وارد صحنه نشدند و چهره‌های شاخصی که در این دوره وجود داشتند، به‌اندازه همان تعدادی بود که رأی دادند.
وی در مقایسه انتخابات مجلس دهم و یازدهم گفت شرایط جامعه در انتخابات گذشته مجلس با این دوره متفاوت بود. در سال ۹۴ پیروزی برجام برای مردم مطرح‌ شده بود. دولت در دوره اول خود، دولت موفقی بود که تورم را کنترل کرده بود و مردم از مخالفت‌هایی که از طرف مجلس با دولت اتفاق می‌افتاد، ناراضی بودند و دلشان می‌خواست همان روندی که دولت پیش می‌برد، مجلس هم دنبال کند؛ بنابراین به صحنه آمدند تا آن روند را تغییر بدهند که دادند. بنابراین حدود سه میلیون و دویست هزار نفر در تهران ‌پای صندوق‌های رأی آمدند و در کشور هم بالای ۴۰ میلیون نفر شرکت کردند؛ اما در این دوره، مردم در انتخابات شرکت نکردند زیرا مشکلات زیادی داشتند.
وی افزود به جاه‌طلبی مثبت بعضی از جوانان وارد شده به مجلس امید داریموی همچنین گفت اهمیت مجلس را اگر کم کنیم و همه نمایندگان را اهل فساد اخلاقی و مالی بدانیم، مردم فکر می‌کنند آدم‌ها برای مسائل شخصی خود به مجلس می‌روند، بنابراین می‌گویند چرا به آنها رأی بدهیم؟
کرباسچی که از کسانی بود که بخاطر منافع مادی که در نظام دارد حزب کارگزاران را وادار کرد برخلاف اعلامیه شورای عالی اصلاح طلبان با لیست کامل در انتخابات تهران شرکت کند اکنون برای فرار از پاسخگویی به اشتباه سیاسیش به توجیه دلایل عدم شرکت مردم در انتخابات پرداخته است .