واکنش تند شورای نگهبان به انتقادات روحانی

تداوم واکنش‌ها در خصوص رد صلاحیت‌هاتوسط شورای نگهبان
حسن روحانی، ریيس جمهور در اظهارات روز چهارشنبه خود در هیات دولت، با اشاره به ضرورت توجه به خصلت چندصدایی جامعه، تک صدایی شدن انتخابات را مورد انتقاد قرار داد و با انتقاد از کسانی که در تلاش هستند تا انتخاباتی تنها با حضور یک جناح برگزار کنند، اظهار داشت این، انتخابات نیست. وی افزود با یک جناح نمی‌توان کشور را اداره کرد.حسن روحانی همچنین با بیان اینکه باید اجازه داده شود که همه احزاب و گروه‌ها در انتخابات شرکت کنند، اظهار داشت کشور مال همه است. وی تاکید کرد حتی یک مخالف هم زیاد است و حتی اگر فقط یک مخالف وجود داشته باشد باید او را هم جذب کرد. روحانی خاطرنشان کرد این اقدام یک جناح و جمعیتی بزرگی از کشور را به مخالف تبدیل می‌کند. اظهارات حسن روحانی با واکنش فوری و صریح شورای نگهبان مواجه شد. انها اظهارات روحانی را پیشگامی در امری ضد ملی برشمردند و واکنش او به رد صلاحیت اطرافیان خود وی تعبیر کردند و اظهار داشتند که رد صلاحیت نزدیکان رئیس جمهور به این معنی نیست که دیگر گروه‌های سیاسی از انتخابات حذف شده‌اند. شورای عالی اصلاح‌طلبان نیز در واکنش به رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که تقریبا تمامی اصلاح طلبان را از چرخه‌ی رقابت و حضور در مجلس حذف کرده است، با اشاره به شرایط خاص کشور از شورای نگهبان خواسته‌اند تا با بازنگری در تایید صلاحیت کاندیداها زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم کند.
رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان و ممانعت از حضور آنها در مجلس در حالی صورت می گیرد که نارضایتی عمومی در جامعه از اصلاح‌طلبان همچنان به قوت خود باقی است و بسیاری از مردم با ابراز نارضایتی از عملکرد اصلاح‌طلبان در سال‌های اخیر، تاکید دارند که حتی اگر کانیداهای شاخص اصلاح‌طلبان هم در بین کاندیداها حضور می‌داشتند باز در انتخابات شرکت نمی‌کردند. با این وصف به نظر می‌رسد که حاکمیت حتی به صورت نمایشی و غیر موثر هم حاضر به حضور و پذیرش اصلاح‌طلبان در رده‌های مختلف سیاست‌گذاری و در نهادهای انتخاباتی نیست و تمام تلاش خود را برای تشکیل نهادهای انتخاباتی یکدست به کار گرفته است. برخی تحلیل‌گران این تلاش حاکمیت برای ایجاد نهادهای انتخاباتی یکدست، اقدامات پیش‌گیرانه‌ی نظام برای در اختیار داشتن نهادهای انتخاباتی برای مدیریت بر روند جانشینی پس از آیت الله خامنه ای می‌دانند.