001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

مرگ ده نفر در آتش سوزی کالیفرنیا

به گزارش رویترز در بزرگترین آتش سوزی در تاریخ کالیفرنیا ، تلفات ، پس از مرگ یک مکانیک در حوالی شهرریدینگ به 10 نفر رسید. این فرد در یک سانحه رانندگی کشته شد.آتش‌سوزی نزدیک شهر ردینگ بزرگترین آتش‌سوزی از میان 20 مورد آتش‌سوزی است که همچنان در سراسر کالیفرنیا ادامه دارد.
پیشتر نیز دو آتش‌نشان در این آتش‌سوزی‌ها کشته شده بودند