001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

احمدی نژاد وتسویه حساب شخصی

رییس جمهور پیشین ایران ،محمود احمدی نژاد باز هم چون ماه های گذشته با انتقاد از دولت فعلی وشخص روحانی سعی کرد با نقدی تند به طور کامل همه ی تقصیرات و خطاها را مستقیما به شخص رییس جمهوری نسبت دهد وخودرا مبرا از هر گونه اشتباهی معرفی کند وی در این پیام ویدیویی که در کانال تلگرامی وی منتشر شده، خطاب به حسن روحانی گفت آقای روحانی ملت شما را قبول ندارند. به چه زبانی بگویند؟ ادامه حضور شما هم به ضرر کشور است و هم به ضرر خود شما . وی روسای هرسه قوه را در وضعیت فعلی کشور مسئول دانسته وگفته باید رضایت مردم را جلب کنید.

شاید بهترین راهش این باشد که دیگر ادامه ندهید. وی روحانی را متهم کرد که رکودی پنج‌ساله را تا به امروز به کشور تحمیل کرده ودر مذاکرات با غرب، امتیازهایی داده و اما چیز نیز عاید ملت نکرده و پنج سال هم کشور را عقب انداخته است .لازم به ذکر است که در مناظرات کاندیداهای ریاست جمهوری دو دوره پیش روحانی به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری به شدت احمدی نژاد و دولتش را مقصر درتمام امور دانست تا جایی که حسن روحانی تاکید کرد محموداحمدی نژاد به دلیل برداشت 600 میلیاردی ازخرانه ی دولت باید محاکمه شوند و گمان می رود آقای احمدی نژاد هرازچندگاهی بخاطر تسویه حسابهای شخصی وبه گونه ای عقده گشایی ازفرصتهای پیش آمده به نفع خود استفاده می کنند و تصورش بر این است که شاید مردم در وضعییت کنونی بسیاری ازکم کاریها وخطاهای دولت وی رافراموش کرده اند.در عین حال به نظر می رسد احمدی نژاد جایگاهش رادر مجمع تشخیص مصلحت را فراموش کرده که خواستار کناره گیری مقامات کشور است.

سوال دیگری نیز که مطرح است این است اگر منتقدی همچون وی حرف میزد همانگونه که بارها اتفاق افتاده به زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می شد در ثانی زمانی گه احمدی نژاد در قدرت بود و ملت خواستار کنار رفتنش آیا از مقامش استعفا داد که حالا از مقامات کشور میخواهد کنار بروند .زیرا اگر هم حسن روحانی به خاطر عملکرد ضعیف خود و کابینه اش مستحق برکناری باشند،احمدی نژاد اخرین نفری است که با عملکرد ضعیفی که داشته است میتواند چنین ادعایی کند .