اعتصاب کارگران پروژه‌ای چند شرکت در مناطق نفتی ایران

دو تشکل کارگری روز پنجشنبه ۳۱ خرداد، از اعتصاب شماری از کارگران پروژه‌ای در چند شرکت در مناطق نفتی خبر دادند. برخی گزارش ها نیز شمار کارگران اعتصابی را تا دست کم ۳ هزار تن اعلام کرده اند.

شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) با اشاره به این موضوع که کارگران پروژه‌ای از قبل اعلام کرده بودند که چنانچه مطالبات شان تا پایان خرداد ماه تحقق نیابد اعتراضات را آغاز خواهند کرد، نوشت که «کارگران پروژه ای پیمانی در شرکت های دشت عباس و شرکت ثمین و داربست بندان پیمانکاری زمان پور روز چهارشنبه ۳۰ خرداد با مطالبه افزایش دستمزد و ۱۴ روز کار و ۱۴روز استراحت دست به اعتصاب زدند.»

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم خبر داد که کارگران شاغل در یک شرکت پیمانکاری در کارخانه پتروشیمی سلمان فارسی، روز پنجشنبه برای افزایش دستمزد و ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت، اعتصاب کرده اند.
بر اساس اطلاعیه شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)، «اخبار دریافتی حکایت از تشکیل هسته های اعتراضات در سایر بخش های پروژه ای» است.

این تشکل کارگری تاکید کرد: «یک خواست مهم همکاران پروژه‌ای نفت مانند ما کارگران ارکان ثالث، حذف پیمانکاران است» و اضافه کرد: «نباید هیچ تفاوتی در شرایط مزدی و معیشتی کارگرانی که برای شرکت نفت و گاز و پتروشیمی ها کار می کنند، باشد.»

شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) با اعلام این که «در برابر کار یکسان« باید مزد یکسان و شرایط کاری یکسان» وجود داشته باشد، نوشت: «حق همه ما کارگران ارکان ثالث، قرارداد موقت، حجمی، روزمزد، قرارداد معین و پیمانی و پروژه‌ای است که مانند کارگران رسمی از همه مزایای شغلی صنعت نفت برخوردار باشیم.»

در همین حال، گزارش کانال های تلگرامی برخی از تشکل های کارگری و بازنشستگان حاکی از آن است که کارگران پروژه‌ای ۳۰ شرکت در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و دیگر مراکز نفت و گاز و نیروگاهی به طور عمده در جنوب ایران «با تحویل ابزار خود به خانه رفتند.»

این حرکت اعتراضی بر اساس «اهداف اعلامی کمپین ۱۴-»۱۴، با مطالبه «حذف پیمانکاران از عرصه‌های نفت و گاز و نیروگاهی، اجرای ۱۴ روز کار ۱۴ روز مرخصی و افزایش دستمزدها»‌ است.
بر اساس این گزارش تاکنون بیش از ۳ هزار کارگر به کمپین پیوسته‌اند.