انتخابات و چالش های اصلاح طلبان

با توجه به محدودیتهای حکومت برای کاندیداتوی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورا و خبرگان در اسفندماه سید حسن خمینی نوه روح‌الله خمینی طی سخنانی با برخی از رهبران احزاب اصلاح طلب روند انتخاباتی را مورد انتقاد قرار داد وی گفت انتخابات به شرطی انتخابات است که منشأ تغییر باشد؛ و الّا انتخابات، انتخابات نیست. انتخابات فقط وقتی است که مردم احساس کنند اگر زید بیاید زندگی آنها فرق می‌کند تا اینکه عمر بیاید. اگر قرار باشد هیچ تغییری نشود، جامعه چرا باید رأی بدهد. قرار است رأی بدهید که در زندگی شما تأثیر داشته باشد. وی تأکید کرد: حتی در دَوَران بین بد و بدتر هم جامعه بد را انتخاب می‌کند، اما به شرطی که امکان تغییر فراهم باشد. بخش زیادی از مسئولیت شرایطی که انتخابات را انتخاب کند، دست مجریان و ناظرین انتخابات است. اگر بخواهند انتخابات پرشور باشد، که بهترین مسأله است و واقعا هم کشور را از همه بحران‌ها نجات می‌دهد، باید اجازه بدهند انتخابات بتواند منشأ تغییر شود.
وی افزود اگر انتخابات بتواند منشأ تغییر شود، هر عقلی می‌گوید که شرکت کنیم. اما اگر انتخابات منشأ تغییر نباشد، وضع عراق پیش می آید که هیچ فیلتری در انتخابات وجود ندارد و قانون انتخابات شان مثل سوئد است و حتی سهمیه ویژه به زنان داده اند، اما در آخرین انتخابات آنها درصد کمی از واجدین شرایط هم شرکت نکردند. برای اینکه مردم عراق می‌گویند هر کدام از اینها که سر کار بیایند هیچ فرقی در زندگی ما ندارد؛ و از دید آنها همه گزینه ها فاسد هستند.
وی یادآور شد: انتخابات ترکیه 90 درصد شرکت کردند برای اینکه احساس می‌کنند بین آقای قلیچ داراوغلو و آقای اردوغان تفاوت در زندگی آنها ایجاد می‌شود. باید انتخابات پرشور باشد و واقعیت این است که هیچ عاملی مثل انتخابات کشور را در مقابل حوادث سخت بیمه نمی‌کند، ولی اگر قرار است انتخابات پرشور باشد، انتخابات باید شرایط حداقلی خود را دارا باشد.
واقعیت این است که رهبر جمهوری اسلامی و دولت رییسی به دنبال انتخابت پرشور نیستند و با توجه به مدل ثبت نام بعید است که بخواهند افراد منتقد و مشهور در انتخابات شرکت کنند و انتخابات کنترل شده و با مشارکت کم را ترجیج میدهند و این روندی است که ادامه دارد هرچند که اتفاقات خارجی و اعتراضات داخلی ممکن است تصمیم آنها را خدشه دار سازد.