جمهوری اسلامی و تکذیب حفر تونل های جدید در نطنز

بدنبال اعلام خبر تونلهای جدید واحداث سایت هسته‌ای در عمق صد متری در رشته‌کوه زاگرس در نطنز و خطرهایی که ممکن است با این اقدام با حمله اسراییل به ان فراهم کند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران این ادعها را رد کرد و گفت:اسرائیل سال‌هاست که این حرف های بی اساس را مطرح کرده و جوسازی می‌کند و اینها عملیات روانی دشمن علیه جمهوری اسلامی است. وی افزود هر زمانی که شرایط در منطقه بر آنها تنگ و سخت می‌شود، این عملیات‌های روانی و این ادعاها تشدید می‌شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه ایران بر اساس موازین آژانس و پادمان کار می‌کند، اظهار کرد: وقتی بخواهیم فعالیتی انجام دهیم، تنظیمات آن اقدام را با آژانس برقرار خواهیم کرده و مطابق با آن موازین عمل می‌کنیم.
اسلامی افزود اینها جوسازی و عملیات روانی دشمن است که در سلسله اقدامات گذشته بر آن مداومت داشته است. فرآیندهای گذشته نشان می‌دهد اینها همواره نوعی برتری جویی داشتند و سعی می‌کردند با جوسازی و عملیات روانی فشار حداکثری را بر کشور تشدید کنند.وی بیان کرد: آنها در ماه‌های اخیر با موفقیت مواجه نشدند و شکست خوردند، بنابراین اکنون به مطالب جدیدی دامن می‌زنند. این مسائل همان گفته‌های مردود گذشته است و هیچ جایگاهی ندارد.
این در حالیست که عکسها ماهواره ای نشاندهنده حفر تونل است در طول بیست و دوسال گذشته جمهوری اسلامی در اکثر موارد به نفی اتهامات پرداخته ولی بعد از مدتی مشخص شده که دروغ گفته و در مورد همین خبر نیز مییشود گفت به طو ر قطع خبر تونلها درست است اما اینکه میزان و عمق تونلها چقدر بوده است ممکن است عمق تونلها تفاوت کند. بهر حال حتی در مورد سه سایتی که جمهوری اسلامی درانها اقداماتی انجام داده بعد از چهار سال هنوز نتوانسته به آژانس بین المللی در این مورد توضیح قابل قبولی دهد و همین نشان میدهد دروغگویی مشخصه اصلی حکومت در مورد مساله هسته ای است.