اقدام خفت بار بلژیک در تبادل یک دیپلمات متهم به تروریسم با یک فعال حقوق بشر بلژیکی

بالاخره دولت بلژیک علیرغم مخالفتهای عمومی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را که به اتهام تلاش برای انفجار برای تجمع مجاهدین خلق در پاریس متهم و محکوم به بیست سال زندان شده بود. برای تبادل با یک فعال حقوق بشری بلژیکی که بدون جرم مشخصی و با اتهامات دروغین محکوم شده بود و برای فشار به دولت باژیک دستگیر شده بود به دولت عمان تحویل داده شد. در همین زمینه وزارت امورخارجه عمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عمان موفق به میانجیگری بین بلژیک و ایران برای حل مسئله شهروندان زندانی شد؛ افرادی که از سوی تهران و بروکسل آزاد شدند، امروز به مسقط منتقل خواهند شد. این در حالیست که پادشاه عمان روز یکشنبه به ایران سفر خواهد کرد و در مورد مسایل ایران و مصر قرار است به میانجیگری بپردازد.