چالش های سازمان ملل و بحران فلسطین و اسراییل

تور ونسلند هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای روند صلح خاورمیانه روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت خاورمیانه و فلسطین خواستار افزایش حمایت کشورهای عضو از فلسطینیان شد و گفت من از همه طرف‌ها می‌خواهم که اقدامات یکجانبه و تحریک‌آمیز را که دستیابی به صلح را تضعیف می‌کند، متوقف کنند و به چالش‌های مالی و نهادی حاد پیش روی تشکیلات خودگردان فلسطین رسیدگی کنند. وی افزود: من به ویژه از بحرانهای مالی آژانس های سازمان ملل متحد که با ارائه خدمات اساسی و حمایت اجتماعی از جمله کمک های غذایی اضطراری، از فلسطینی ها حمایت می کنند، نگران هستم. بدون بودجه جدید، برنامه جهانی غذا کمک نقدی به حدود دویست هزار فلسطینی را در هفته آینده متوقف خواهد کرد. من کشورهای عضو سازمان ملل را تشویق می کنم که فوراً حمایت خود از فلسطینی ها را افزایش دهند. وی گفت در جریان درگیری های اخیر 33فلسطینی، از جمله حداقل 12 غیرنظامی از جمله چهار زن و شش کودک کشته شدند.وی گفت پس از افزایش درگیری ها، مقامات اسرائیلی هر دو گذرگاه میان غزه و اسرائیل را بستند و از ورود مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و سوخت برای نیروگاه برق غزه جلوگیری کردند. در نتیجه صدها بیمار فلسطینی قادر به دسترسی به مراقبت های پزشکی ضروری در کرانه باختری یا اسرائیل نبودند. وی گفت: من از اسرائیل می‌خواهم که به تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه، از جمله استفاده متناسب از زور و اتخاذ تمام اقدامات احتیاطی ممکن، برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان در عملیات‌های نظامی، پایبند باشد.ونسلند افزود من همچنین محکومیت پرتاب بی رویه موشک ها از غزه به سمت اسرائیل را تکرار می کنم. من مجدداً تأکید می کنم که همه عاملان خشونت باید پاسخگو شوند و سریعاً عدالت در مورد آنها اجرا شود. نیروهای امنیتی باید حداکثر خویشتن داری را به کار گیرند و از نیروی کشنده فقط در مواقعی که هیچ چاره دیگری برای حفظ جان وجود ندارد استفاده کنند.
وی گفت من همچنین از مقامات اسرائیلی می‌خواهم که به آواره ساختن و اخراج فلسطینی‌ها پایان دهند و طرح‌هایی را تصویب کنند که فلسطینی‌ها بتوانند به طور قانونی ساخت و ساز کنند و نیازهای توسعه‌ای خود را برطرف کنند.