بحران روحی و معیشتی نیروی انتظامی و تلاش برای بازسازی آنها برای تداوم سرکوب

ادیانی تولیت حرم حضرت معصومه در قم، که از شخصیت‌های مهم مذهبی در ایران است، ضمن تقدیر از خدمات نیروی انتظامی که در سطح شهرها به مقابله با معترضان و مردم مشغولند، خواستار رسیدگی به وصع معیشتی آنها شد. وی با بیان این موضوع که نیروهای انتظامی حاضر در صحنه، از چند نظر تحت فشار هستند، گفت این افراد مانند بقیه‌ی مردم از نظر معیشتی مشکلاتی دارند. وی همچنین به زخم زبان بقیه علیه این افراد اشاره کرد و این زخم زبان‌ها را موجب عذاب و ناراحتی نیروهای سرکوب‌گر دانست. وی همچنین با بیان این موضوعک ه نیروهای انتظامی بی‌خوابی و تلاش مضاعفی در این روزها دارند، تاکید کرد در مجموع وظیفه‌ی افرادی که تریبون دارند حمایت از این نیروهاست.
این اظهارات ادیانی در حالی عنوان می‌شود که این افراد در سطح جامعه به ضرب و شتم کودکان و جوانان مشغولند وبرخرودهای خشونت‌بار و بی‌حساب و کتاب بسیاری از آنها در هفته‌های اخیر موجب شده تا تعدادی از کودکان و نوجوانان در اثر آسیب‌های شدید جسمی، جان خود را از دست بدهند.
این افراد در حال گرفتن کمک‌هزینه‌ی سرکوب هم هستند که همنین موضوع خشم مردم را نسبت به آنها افزایش داده است. مردم معتقدند که نیروهای سرکوب با گرفتن دستمزد بابت برخوردهای قهری در خیابان درواقع خون‌بهای جوانانی را دریافت می‌کند که در خیابان‌ها در سراسر ایران کشته می‌شوند.
خستگی نیروهای انتظامی موضوع مشهودی بین این افراد است که در خیابان‌ها حضور دارند. دو ماه سرکوب و برخورد خشن و حضور مداوم در خیابان و حمله به مردم، این افراد را هم خسته و هم آزرده کرده است. بسیاری از آنها بیش از این طاقت برخورد خشن با مردم معترض را ندارند و همین مساله‌ی خستگی امیدواری معترضان برای شکست نیروهای سرکوب هم هست.
به نظر می‌رسد که حکومت قصد دارد که همزمان تشدید خستگی نیروهای سرکوب و احتمال افزایش نیروهایی که از دستور سرکوب پیروی می‌کنند، مشوق‌های مالی برای آنها درنظر بگسرد که بتواند آنها را در خیابان برای سرکوب هموطنان خود حفظ کند.
ضمن اینکه بر اثر مشاهدات و اطلاعات میدانی نیروهای سرکوب ناگزیر از برخورد با بستگان و وابستگان خود هم هستند که جزو نیروهای معترض در خیابان‌ها حضور دارند.
میزان و شدت نارضایتی در بین گروه‌های مختلف اجتماعی آنقدر بالاست که حتی فرزندان، خواهران، برادران و وابستگان نیروهای سرکوب هم جزو معترضین خیابانی هستند و برخورد قهری هرکدام از نیروهای سرکوب با معترضان ممکن است برخرود با وابستگان و بستگان خود آنها باشد.
ادیانی در بخشی از سخنانش تاکید کرد جسارت و توهین برخی از عوامل دشمن نباید سبب تضعیف روحیه نیروی انتظامی شود.ادیانی همچنین با بیان این موضوع که در کشورهای غربی حتی در صورت خشونت به نیروی انتظامی جایزه می‌دهند، گفت آنها عقیده‌شان این است که اقتدار پلیس باید به هر بهایی حفظ شود.
در همین حال آیت‌الله سید محمد سعیدی نیز در دیدار با ادیانی توهین و جسارت به نیروی انتظامی را علامت پذیرفته شدن نیروی انتظامی در مکتب اهل بیت دانست و گفت وقتی غبار فتنه برطرف شود حقایق آشکار خواهد شد.
وی تصریح کرد اینها امتحان‌هایی برای بندگان صالح ‌است و گفت هرکسی از این امتحانات سرافرازتر بیرون بیاید در نزد خدا محبوب است.
به نظر می‌رسد که با ریزش هرچه بیشتر نیروی انتظامی و خودداری آنها از سرکوب گسترده، تبدیل به چالشی برای نظام شده که با رجزخوانی و اتکا به آموزه‌های دینی در تلاش هستند تا این افراد را همچنان در صحنه نگه دارند. ‌آنها حتی این را نمی‌دانند که اعتقادات دینی مردم و من‌جمله نیروی انتظامی بیش از آن سست شده است که این پیام‌های اخلاقی بتواند آنها را همچنان به برخورد خشن و ضرب و شتم هموطنانشان ترغیب کند.