پخش زنده تلویزیون ایران فردا

تفسیر خبر سه شنبه 21 فروردین 1403

نیمه نخست: آیا جنگ غزه پایانی دارد ؟ میهمان : بن سبطی / پژوهشگر امنیت ملی اسرائیل بخش دوم: حکومت ایران و مسئله ی تروریسم میهمان : فروغ کنعانی سه شنبه ۲۱ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران ...

ببینید »