پخش زنده تلویزیون ایران فردا

logo-TVBox

دهکده جهانی سه شنبه ۱۱ شهریور

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به بخش دوم گفتگو با دکتر علی اکبر مهدی-جامعه شناس و دکتر هومن فخیمی وکیل دعاوی می پردازیم. با ...

ببینید »