پخش زنده تلویزیون ایران فردا

دانش نوین – روانشناسی از دیدگاه علم

موضوع برنامه: اثرات مواد مخدر شیشه بر روان معتاد دانش نوین – روانشناسی از دیدگاه علم، برنامه ای است از تلویزیون ایران فردا به میزبانی دکتر مهرنگ خزاعی روانشناس بالینی که هدفش گسترش علم روانشناسی، بررسی ...

ببینید »

صفحه یک پنجشنبه 21 اردیبهشت 1402

با ما همراه باشید در مروری بر آخرین خبرها و بررسی مطبوعات در “ایران فردا”، با به اشتراک گذاری این برنامه دوستان خود را نیز در جریان اخبار و رویدادها قرار دهید.

ببینید »