پخش زنده تلویزیون ایران فردا

دهکده جهانی سه شنبه 15 آذر 1401

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم دکتر ناناز پیرنیا خواهیم نشست. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ...

ببینید »