پخش زنده تلویزیون ایران فردا

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 11 مهر 1402

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، به بحث پیرامون مسایل روز در ایران و منطقه خواهیم پرداخت. همچنین نگاهی خواهیم داشت به سخنان علم الهدی درباره افغانستانی ...

ببینید »