تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر جمعه ۱۳ اسفند

در تفسیر خبر جمعه شب / تلویزیون ایران فردا / 9.30 به وقت تهران: نگاهی خواهیم داشت به اوضاع جاری در عرصه داخلی ایران و مهمترین خبرها در منطقه و عرصه بین الملل. میهمانان برنامه آقای ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۱۱ اسفند

امشب در تفسیر خبر/ ایران فردا/ 9.30 تهران: به تحلیل و بررسی اوضاع داخلی در ایران می پردازیم. میهمانان: آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و آقای محمدرضا حیدری عضو کمپین سفارت سبز هستند. با امید به ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۱۰ اسفند

تفسیر خبر سه شنبه شب/ ایران فردا / 9.30 تهران: نگاهی خواهیم داشت به وضعیت اقتصادی در ایران و  پیامدهای دریافت دومین اسکار فیلم آقای اصغر فرهادی. میهمان برنامه آقای جمشید اسدی تحلیلگر سیاسی و کارشناس امور اقتصادی هستند. ...

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه ۹ اسفند

در برنامه تفسیر خبر دوشنبه شب/ شبکه تلویزیونی ایران فردا / 9.30 شب به وقت تهران: نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران. میهمانان برنامه خانم ناهید فرهاد پژوهشگر ...

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۶ اسفند

در تفسیر خبر جمعه شب / تلویزیون ایران فردا / 9.30 به وقت تهران: نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها در عرصه داخلی ایران و اوضاع جاری در منطقه و عرصه بین الملل. میهمانان برنامه آقای علیرضا ...

ببینید »

تفسیر خبر چهارشنبه ۴ اسفند

امشب در تفسیر خبر/ ایران فردا/ 9.30 تهران: نگاهی خواهیم داشت به بحران زیست محیطی در خوزستان و تنش میان تهران، آنکارا و ریاض. میهمانان: آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و آقای محمدرضا حیدری عضو کمپین ...

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه ۳ اسفند

تفسیر خبر سه شنبه شب/ ایران فردا / 9.30 تهران: نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها در عرصه داخلی ایران و اوضاع جاری در منطقه. میهمانان برنامه آقایان علی اکبر امید مهر دیپلمات پیشین و عضو ...

ببینید »