001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

پنجره ای رو به خانه پدری

ویژه برنامه ای از دکتر علی رضا نوری زاده که از دوشنبه تا جمعه ساعت 15:30 به وقت لندن ، 19:00 به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا تقدیم حضور شما می شود.

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 25 اسفند

با درود فراوان حضور همه شما نازنینان و همراهان تلویزیون ایران فردا. “پنجره ای روبه خانه پدری” امروز را با شعری زیبا از دکتر علی رضا نوریزاده میگشاییم و همچون روال دوشنبه های پیشین همراه با ...

ببینید »