سرزمین ما

سرزمین ما برنامه ایست از گروه تفسیر خبر که به بررسی اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی اقوام ایرانی و وضعیت معیشتی ایشان می پردازد.

سرزمین ما شنبه 16 آذر

سرزمین ما برنامه ایست از گروه تفسیر خبر که به بررسی اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی اقوام ایرانی و وضعیت معیشتی ایشان می پردازد. در این شماره از سرزمین ما خواهیم پرداخت به مباحثی چون ...

ببینید »

سرزمین ما شنبه 9 آذر

سرزمین ما برنامه ایست از گروه تفسیر خبر که به بررسی اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی اقوام ایرانی و وضعیت معیشتی ایشان می پردازد.در این خصوص مشکلات پیشرو بسیارند ، مردمان خوزستان از تنفس هوای ...

ببینید »

سرزمین ما شنبه 18 آبان

سرزمین ما برنامه ایست از گروه تفسیر خبر که به بررسی اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی اقوام ایرانی می پردازد.در این شماره ازسرزمین ما می پردازیم به موضوع میراث معنوی ایرانزمین . در بخش اول ...

ببینید »

سرزمین ما چهارشنبه 15 آبان

سرزمین ما برنامه ایست از گروه تفسیر خبر که به بررسی اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی اقوام ایرانی و وضعیت معیشتی ایشان می پردازد.در این شماره ازسرزمین ما می پردازیم به بازتاب فرهنگ و تمدن ...

ببینید »

سرزمین ما چهارشنبه 8 آبان

سرزمین ما برنامه ایست از گروه تفسیر خبر که به بررسی اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی اقوام ایرانی و وضعیت معیشتی ایشان می پردازد.میهمان امروز جمشید چالنگی در “سرزمین ما” آقای اشکبوس طالبی هستند. با ...

ببینید »

سزمین ما چهارشنبه 1 آبان

میهمانان امروز جمشید چالنگی در “سرزمین ما” آقای علاالدین فتح راضی هستند به اتفاق ایشان در پی یافتن جواب این سوال خواهیم بود که ریشه ظلم وستم به اقوام مختلف ایرانی نظیر کرد و عرب وبلوچ وآذری ...

ببینید »

سرزمین ما چهارشنبه 17 مهر

میهمانان امروز جمشید چالنگی در “سرزمین ما” آقایان رضا حسین بر فعال سیاسی بلوچ در استودیو لندن و یاسین اهوازی فعال حقوق بشر از اسکاندیناوی هستند. در نیمه دوم برنامه با محسن خاتمی فعال سیاسی در ...

ببینید »

سرزمین ما چهارشنبه سوم مهرماه

در برنامه امشب « سرزمین ما » جمشید چالنگی با آقای حسن شریعتمداری( فعال سیاسی – برلین ) و آقای مرتضی نگاهی روزنماه نگار و نویسنده که از سانفرانسیسکو به لندن رفته است گفتگو می کند. ...

ببینید »