سرزمین ما چهارشنبه 8 آبان

سرزمین ما برنامه ایست از گروه تفسیر خبر که به بررسی اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی اقوام ایرانی و وضعیت معیشتی ایشان می پردازد.میهمان امروز جمشید چالنگی در “سرزمین ما” آقای اشکبوس طالبی هستند. با ما همراه باشید ودر این بحث با نظرات خود مشارکت نمایید.