سرزمین ما چهارشنبه سوم مهرماه

در برنامه امشب « سرزمین ما » جمشید چالنگی با آقای حسن شریعتمداری( فعال سیاسی – برلین ) و آقای مرتضی نگاهی روزنماه نگار و نویسنده که از سانفرانسیسکو به لندن رفته است گفتگو می کند. این دو میهمان آذری تبار در برنامه «سرزمین ما» در باره ی مشکلات ایرانیان آذری زبان سخن می گویند وراه حل این مشکلات. بازپخش « سرزمین ما» چهارشنبه هر هفته خواه بود.